1. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/hubie-halloween-2020-bd.2020
 2. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/my-people-my-homeland-2020-bd.2020
 3. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/the-2nd-2020-bd.2020
 4. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/abigail-haunting-2020-bd.2020
 5. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/poor-family-2020-bd.2020
 6. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/2.welcome-to-sudden-death-2020-bd.2020
 7. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/the-doorman-2020-bd.2020
 8. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/cut-throat-city-2020-bd.2020
 9. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/movie-2020-bd.2020
 10. https://kou735ge.over-blog.com/2020/10/david-attenborough-a-life-on-our-planet-2020-bd
 11. https://portfolium.com/entry/20201080p-43
 12. https://sharemylesson.com/user/3771693
 13. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-ba-bai-the-eight-hundred2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan-zheng
 14. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-lai-zi-shen-yuan-shen-chen-ling-hun-de-li-ming-made-in-abyss-dawn-of-the-deep
 15. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-hua-mu-lan-mulan2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan-zheng-ban-mian
 16. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-wo-de-nu-you-shi-ji-qi-ren-my-robot-girlfriend2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong
 17. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-fu-shan-xing-2ban-dao-peninsula2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan
 18. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-xi-xing-ji-zhi-zai-jian-wu-kong-wu-kong2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao
 19. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-dong-bei-wang-shi-wo-jiao-liu-hai-zhu-i-am-haizu2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong
 20. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-wo-de-zhang-yu-lao-shi-my-octopus-teacher2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao
 21. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-qiao-mai-feng-chang-wild-grass2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan
 22. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-ma-ru-nuo-de-fei-fan-lu-cheng-maronas-fantastic-tale2020-bd1080pdian-ying-zai-xian
 23. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-sheng-he-sai-mou-sha-an-yue-yu-fatal-visit2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi
 24. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-zhi-neng-xian-jing-the-social-dilemma2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao
 25. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-wo-zai-shi-jian-jin-tou-deng-ni-love-you-forever2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong
 26. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-gao-bie-qian-de-30fen-zhong-our-30-minutes-session2020-bd1080pdian-ying-zai-xian
 27. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-fu-dao-50si-shi-fukushima-502020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan
 28. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-le-dui-nan-hai-the-boys-in-the-band2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing
 29. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-fei-chang-zhen-xiang-me-and-me2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan
 30. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-chen-mo-de-hai-wan-the-bay-of-silence2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao
 31. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-fu-er-mo-si-xiao-jie-shi-zong-de-hou-jue-enola-holmes2020-bd1080pdian-ying-zai-xian
 32. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-nei-zhan-qian-antebellum2020-bd1080pdian-ying-zai-xian-zhong-zi-gao-qing-wan-zheng
 33. https://framaforms.org/jin-ri-tui-jian-xiang-gang-zui-ran-de-quan-tou-di-xia-quan-unleashed2020-bd1080pdian-ying-zai-xian